Het onderdeel "Stamgegevens Logistiek Projectmatig", dat deel uitmaakt van de module Logistiek Projectmatig, leidt u stapsgewijs door de principes die dienen ter ondersteuning van het logistieke proces. Tevens leert u waar u de verschillende stamgegevens kunt toevoegen en bewerken.