Het onderdeelĀ "Stamgegevens Kantoorwerk" gaat in op de stamgegevens welke gebruikt worden bij HandSoft Pro.

Het onderdeel Werkbonnen afhandelen, dat deel uitmaakt van de module Project Administratie, leidt u stapsgewijs door het aanmaken en afhandelen van werkbonnen. Werkbonnen zijn binnen HandSoft Pro een belangrijk terugkerend onderdeel. Om uw werkproces goed te laten verlopen is het nodig om alle functionaliteiten van de werkbonnen te kennen.

Het onderdeel "Nacalculatie Boeken verbruiken", dat deel uitmaakt van de module Project Administratie, zal alles behandelen wat met de nacalculatie te maken heeft. Zo leert u hoe u een weekstaat kunt boeken en hoe u een nacalculatieoverzicht kunt maken.

Het onderdeel "Facturering Verkoop", dat deel uitmaakt van de module Project Administratie, leidt u stapsgewijs door het maken van verschillende types facturen. Dit is een essentieel onderdeel binnen uw bedrijfsadministratie en het is daarom belangrijk om hier met zorg mee om te gaan.