Het onderdeel "Vastleggen Servicewerk" leidt u stapsgewijs door het traject dat u moet doorlopen om binnen HandSoft Pro servicewerk te verrichten.