Het onderdeel "aanvang projectwerkzaamheden" leidt u stapsgewijs door het traject dat u moet doorlopen om binnen HandSoft Pro werkzaamheden in te plannen.

Het onderdeel "Vastleggen Regiewerk" leidt u stapsgewijs door het traject dat u moet doorlopen om binnen HandSoft Pro servicewerk te verrichten.