Het onderdeel "Stamgegevens Carrosserie" gaat in op de stamgegevens welke gebruikt worden bij HandSoft Pro.

Het onderdeel "Calculatie Carrosserie" gaat in op het calculeren met HandSoft Pro specifiek voor de carrosseriebranche.

Het onderdeel "Calculatie Configurator" gaat in op het werken met de calculatie configurator onder HandSoft Pro.