Het onderdeel "Stamgegevens Afbouw" gaat in op de stamgegevens welke gebruikt worden bij HandSoft Pro.

Het onderdeel "Calculatie Afbouw" gaat in op het calculeren met HandSoft Pro specifiek voor de afbouwbranche.