Het onderdeel "Stamgegevens Dak" gaat in op de stamgegevens welke gebruikt worden bij HandSoft Pro.

Het onderdeel "Calculatie Dak" gaat in op het calculeren met HandSoft Pro specifiek voor de dakbranche.