Het onderdeel "Stamgegevens Boekhouding", dat deel uitmaakt van de module Financieel Basis, zal ingaan op het boekhoudprogramma van HandSoft Pro. Dankzij dit onderdeel kunt u automatisch uw betalingsverkeer regelen, uw facturen bijhouden en uw financiën gezond houden! Dit specifieke onderdeel leert u de basisbeginselen en instellingen.

Het onderdeel "Boeken", dat deel uitmaakt van de module Financieel Basis, zal ingaan op het inboeken van de openingsbalans, boeken van inkopen, verkopen, memoriaal, banken en batchverwerking.

Het onderdeel "Open posten", dat deel uitmaakt van de module Financieel Basis, zal ingaan op boekhoudprogramma van HandSoft Pro. Het bijhouden van de open posten en het maken van aanmaningen zijn onmisbare handelingen. In dit onderdeel van de cursus Financieel Basis leert u hoe dit werkt binnen HandSoft Pro.

Het onderdeel "Financiële Overzichten" gaat in op diverse overzichten welke voorhanden zijn in het financiële gedeelte van HandSoft Pro.

Het onderdeel "Periodieke Boekingen", dat deel uitmaakt van de module Financieel, zal dieper ingaan op de periodieke boekingen binnen de financiële module van HandSoft Pro.

Het onderdeel "Automatisch Betalingsverkeer", dat deel uitmaakt van de module Financieel, zal dieper ingaan op de diverse onderdelen van de financiële module van HandSoft Pro.