Het onderdeel "Stamgegevens Magazijn- en Voorraadbeheer" gaat in op de stamgegevens welke gebruikt worden in het logisiteke traject.

Het onderdeel "Magazijn- en Voorraadbeheer" gaat in op de verdere handelingen die mogelijk zijn in het logistieke traject.